בנייני מגורים

פתאי 15-17-19 בנייני מגורים, כל הפרויקטים, תמא 38

נחל עוז 27 בנייני מגורים, כל הפרויקטים, תמא 38

סמטת המעלות 3 בנייני מגורים, כל הפרויקטים, תמא 38

הירשנברג 7 בנייני מגורים, כל הפרויקטים, תמא 38

ויצמן 23 בנייני מגורים, כל הפרויקטים, תמא 38

הופיין 6 בנייני מגורים, כל הפרויקטים, תמא 38

בלוך 9 בנייני מגורים, כל הפרויקטים, תמא 38

עמנואל הרומי 10 בנייני מגורים, כל הפרויקטים, תמא 38

בלוך 20 בנייני מגורים, כל הפרויקטים, תמא 38

הפודים 12 בנייני מגורים, כל הפרויקטים, תמא 38

המעג"ל 35 בנייני מגורים, כל הפרויקטים, תמא 38

הופיין 7 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

בר יהודה 21 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

דובנוב 30 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

השקמה 27 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

האמוראים / הסבוראים בנייני מגורים, כל הפרויקטים

סנהדרין 10 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

פייבל 4 בנייני מגורים

חורגין 39 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

איבשיץ 6 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

ארלוזורוב 132 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

רמז 26 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

בלוך 8 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

וייסבורג 7 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

בית חיבת ציון בנייני מגורים, כל הפרויקטים

אסף 1 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

אינשטיין 21 – 27 בנייני מגורים, כל הפרויקטים