בנייני מגורים

אסף 1 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

אינשטיין 21 – 27 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

נוח מרדכי בנייני מגורים, כל הפרויקטים

לוין 3 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

בילטמור 5 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

יהושע בן נון 33א בנייני מגורים, כל הפרויקטים

יהודה המכבי 16 בנייני מגורים, כל הפרויקטים

קפלן 49 בנייני מגורים, כל הפרויקטים