בתים פרטיים

סימטת מנדלקרן בתים פרטיים, כל הפרויקטים

סימטת האגוז בתים פרטיים, כל הפרויקטים

עין עירון בתים פרטיים, כל הפרויקטים

אריסטובול 3 בתים פרטיים, כל הפרויקטים

מצדה בתים פרטיים, כל הפרויקטים

הבית בתל ברוך הישנה בתים פרטיים, כל הפרויקטים

מושב קלחים בתים פרטיים, כל הפרויקטים

בית רוזנצוייג בתים פרטיים, כל הפרויקטים

מושב אביעזר בתים פרטיים, כל הפרויקטים