ארכיון

בית חיבת ציון

מקום | רחוב חיבת ציון 11, רמת גן שטח | 1600 מ"ר מספר קומות | 10 בית לדיירים בעלי תסמונת